ENG

Międzynarodowe warsztaty z projektu genderSTE pt. “Gender in Research and Application in Projects: special focus on intersectionality (age, race, etc.)”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice (4-5.07.2016)

LAB 60+ miało okazję współorganizować międzynarodowe dwudniowe warsztaty z europejskiego projektu genderSTE, realizowanego w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie Nauki i Technologii (COST) na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Warsztaty przygotowywane pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Agnieszki Labus skierowane były do naukowców i naukowczyń reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i miały na celu usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie teorii, metodyki i praktyki włączania kryteriów wieku i płci w prowadzonych badaniach. Na warsztaty przyjechało ponad 25 uczestników z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy (Dania, Serbia, Holandia, Ukraina). Wydział Architektury Politechniki Śląskiej na dwa dni stał się miejscem wymiany interdyscyplinarnych i międzynarodowych myśli w tematyce płci i wieku m.in. w zagadnieniach przestrzennych. Krótki film z warsztatów: https://youtu.be/b6yp70texeQ