ENG

Obiektyw 60+ (we współpracy z firmą 4Experience)

Projektem promującym LAB 60+ jest Obiektyw 60+ (obecnie we współpracy z 4Experience, wcześniej zainicjowany z LAKA i SKN Cave), czyli symulacja postrzegania miasta przez osobę starszą przy użyciu gogli do wirtualnej rzeczywistości.

Symulacja dotyczy zobrazowania 3 scenariuszy w ujęciu: jak jest i jak powinno być? Jak postrzega przestrzeń miejską człowiek cierpiący na zaćmę, co się dzieje kiedy tracimy orientację w przestrzeni i gdy mamy problemy z poruszaniem się tracąc równowagę. Celem wersji demonstracyjnej Obiektywu 60+ jest uwrażliwienie innych użytkowników miasta na potrzeby osób starszych pod hasłem: „chcemy zobaczyć miasto oczami osoby starszej“. Projekt Obiektyw 60+ znalazł się w 7 najlepszych projektów zgłoszonych do nagrody w konkursie EIT Health - Innostar Award.

Symulacja wirtualnej rzeczywistości dla architektów i projektantów, która wspomagać będzie proces projektowania z uwzględnieniem problemów osób starszych. Odbiorcami produktu będą: architekci, projektanci, biura projektowe, biura architektoniczne, instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za planowanie przestrzenne. Dodatkowo wśród klientów znajdą się uczelnie kształcące w obszarze architektury i planowania przestrzennego.