ENG

LAB 60+ Partnerem Merytorycznym Wzorcowego Mieszkania Seniora (WMS), ul. Wrzeciono 2/71, Warszawa

LAB 60+ zostało Partnerem Merytorycznym pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora (WMS), które jest zlokalizowane w Warszawie przy ul. Wrzeciono 2/71.

Mieszkanie zostało zainicjowane przez dr inż. arch. Agnieszkę Cieśla (ekspertka LAB 60+) oraz dr inż. arch. Jana Cieśla oraz zaprojektowane we współpracy z ekspertką LAB 60+ dr inż. arch. Iwoną Benek, zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia “Integracja” i normami niemieckimi, czyli bez barier architektonicznych, wspierając zdrowe, aktywne i niezależne starzenie się. Mieszkanie pełni funkcje showroomu dla produktów i usług dedykowanych seniorom, a także jest obiektem szkoleniowym i miejscem wydarzeń wokół “srebrnej rewolucji”.

Celem Wzorcowego Mieszkania Seniora jest pokazanie rozwiązań projektowych wnętrz, wyposażenia, produktów i usług umożliwiających osobom starszym jak najdłuższe pozostanie samodzielnym i niekorzystanie z opieki instytucjonalnej. Jest to zgodne z najnowszymi trendami dot. opieki nad osobami starszymi, których udział w społeczeństwach Europy, w tym Polski, zwiększa się. Mieszkanie będzie udostępniane przez okres 2 lat, zwiedzającym, ale także różnym podmiotom prowadzącym własne działania szkoleniowe, w celu edukacji i uwrażliwienia różnych intersariuszy na dobrze zaprojektowaną przestrzeń mieszkalną.

Inicjatywa Wzorcowego Mieszkania nosząca hasło „u siebie mimo wieku” jest oddolną inicjatywą powstającą dzięki zaangażowaniu i współpracy producentów, usługodawców oraz instytucji publicznych. Wzorcowe Mieszkanie Seniora jest Partnerem Europejskiego Partnerstwa Innowacji na Rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia. Więcej na temat WMS: http://mimowieku.pl/