ENG

Media Tent - Gliwice (25.06.2016)

Podczas Media Tent zorganizowanego w starej Fabryce Drutu w Gliwicach LAB 60+ po raz kolejny zaprezentowało autorski Projekt Obiektyw 60+ i udowodniono, że rozwój wirtualnej rzeczywistości może przynieść korzyści także seniorom, ponieważ innowacyjna aplikacja pozwala zaobserwować otaczającą nas przestrzeń oczami osób starszych.